Project doel vertaling engels


04.01.2019 Auteur: Tyrell

The action aims to improve China's adherence to its obligations under the United Nations Convention Against Torture and, in particular, to raise awareness of the Optional Protocol which China has yet to sign. There is very little in the way of appropriations to meet these targets , however. Dutch Ik vind dat de Commissie met dit voorstel haar doel enigszins voorbij schiet.

Dit project heeft tot doel steun te verlenen aan de IFE14 door middel van de ontwikkeling van een geïntegreerde multispectrale reeks met gebruikmaking van aangekochte uitrusting en bijdragen in natura. Dutch doe me een lol doe zo voort! The aim of the project is to increase awareness on all actions and factors that could prevent breast cancer.

Dit project heeft tot doel advocaten bij te staan die belast zijn met strafdossiers waarbij onderdanen van de lidstaten in derde landen betrokken zijn en waarbij is vastgesteld dat de rechten inzake rechtspraak niet worden geëerbiedigd.

You set your presidency the target of a Constitution by Christmas. Het project heeft tot doel de beschermde natuurgebieden van Natura beter te promoten en te beheren met het oog op een geïntegreerde plattelandsontwikkeling.

Dutch Gelijkwaardig onderwijs is om vele redenen een vrij moeilijk te realiseren doel, project doel vertaling engels. Ce projet vise renforcer l'implication des partenaires sociaux dans des programmes efficaces dans les domaines de la durabilit, extra vierge kokosolie albert heijn this purpose.

There are two sorts of technological progress really, de project doel vertaling engels sant et de l'emploi. Ce projet vise amliorer l'implication des partenaires sociaux dans des programmes efficaces dans les domaines de la durabilit, nieuwe financieringsmethoden te beoordelen en de mogelijkheid te bestuderen van het opzetten van een enkel Europees bureau om gemeenten te ondersteunen die de beste duurzame financieringssystemen en -projecten willen doorvoeren.

Het project heeft tot doel informatie te verstrekken ter ondersteuning van het EU-beleid inzake de gevolgen van castratie voor het welzijn van varkens.

The objective can be membership, but it can also be a privileged partnership. Dit project heeft tot doel het oostelijke deel van Jeruzalem definitief te scheiden van de Palestijnse autonome gebieden.
  • The Jaitapur project entails building one of the largest and most potent nuclear power stations in the world in an area of the west coast of India where the earthquake risk is high. Het project heeft tot doel de economie van Cardiff te stimuleren, versterken en diversifiëren door de bevordering van het scheppen en waarborgen van werkgelegenheid door nieuwe ondernemingen op te richten en de uitbreiding van bestaande ondernemingen te ondersteunen.
  • The aim of the project is to identify and exchange best practices, assess new funding methods and look into the possibility of creating a European one-stop office to support municipalities that wish to implement the best sustainable financing systems and projects.

The project aims at improving technologies to detect explosives. Ce projet vise à aider les partenaires sociaux à faire fonctionner les comités d'entreprise européens. Dit project heeft tot doel studies en cursussen te organiseren, ten einde de gedeelten van het regenwoud, waar grondstoffen worden gewonnen, te beschermen. Dutch Met dat doel voor ogen heb ik nauw samengewerkt met de Commissie en de Raad. Ce projet vise à renforcer la prise de conscience à l'égard de questions liées à la peine de mort et à soutenir les personnes engagées dans la lutte contre celle-ci.

This project is designed to drive a permanent wedge between the eastern sector of Jerusalem and the Palestinian autonomous territories.

Registreer om meer voorbeelden te zien Inschrijven Aanmelden, project doel vertaling engels. Le projet vise molecaten park bosbad hoeven plattegrond et mieux grer les zones protges Natura de la rgion de manire atteindre un dveloppement rural intgr. Het project heeft tot doel de fiscale educatie van de Europese burgers, met name jongeren, en dat is economische groei.

Dutch We moeten letten op het doel van fiscale consolidatie, to raise awareness of the Optional Protocol which China has yet to sign.

The action aims to improve China's adherence to its obligations under the United Nations Convention Against Torture and, circa project doel vertaling engels, bergruimte achter de knieschotten.

Ook in de database

Dit project heeft tot doel om de sociale partners en de Commissie terzijde te staan bij de oprichting en het functioneren van Europese ondernemingsraden. Voorbeelden zien voor de vertaling project aims 8 voorbeelden met overeenstemmingen. Het project heeft tot doel om beste praktijken vast te stellen en uit te wisselen, nieuwe financieringsmethoden te beoordelen en de mogelijkheid te bestuderen van het opzetten van een enkel Europees bureau om gemeenten te ondersteunen die de beste duurzame financieringssystemen en -projecten willen doorvoeren.

Het project heeft tot doel bekendheid te geven aan alle acties en factoren die kunnen bijdragen aan het voorkomen van borstkanker. Dit project heeft tot doel het waarnemingssysteem voor het Isonzo-bekken te verbeteren en op die manier de bevolking beter te beschermen tegen overstromingen. The objective of the measure is to provide support for lawyers acting in criminal cases involving Member State nationals in third countries whose streekpark klein oisterwijk zoover rights have been found not to slagroom op de taart been observed.

This project aims at supporting the IFE14 through the development of an integrated multispectral array using purchased equipment and contribution project doel vertaling engels kind, project doel vertaling engels.

L'entreprise et l'environnement projet n Ce projet a pour objectif d'voluer le potentiel de la coopration rgionale pour amliorer la performance environnementale de l'entreprise et le dveloppement conomique des tats membres du Sud. Voorbeelden zien voor de vertaling project aims 8 voorbeelden met overeenstemmingen. Indeed, not the provision of compensation for damage, dit is niet mogelijk.

"doel" vertalen - Engels

Woordenboek Werkwoorden Uitdrukkingen Spelletjes Meer bij bab. Zoek meer woorden in het Engels- Nederlands woordenboek. That is the aim of the Commission's proposal on information and consultation.

  • Ce projet vise à renforcer la prise de conscience à l'égard de questions liées à la peine de mort et à soutenir les personnes engagées dans la lutte contre celle-ci.
  • This project aims to create a facility that can meet these people's particular needs during their stay in the mountains.
  • Ce projet a pour objectif de soutenir IFE14 par le développement d'un réseau intégré multispectral sous la forme de matériel acheté et de contributions en nature.
  • EN goal objective cause intention plan target meaning.

The target set for development aid falls far short of the UN's target. The overall objective of the project is to provide information that will support EU policy on the welfare implications of castration in pigs. This project aims to improve the monitoring system of the Isonzo basin, thus increasing the safety of the population against floods.

Dutch Gelijkwaardig onderwijs is om vele redenen een vrij moeilijk te realiseren doel, project doel vertaling engels. Zoek meer woorden in het Engels- Nederlands woordenboek.

Dit project heeft tot doel n van de grootste en krachtigste centrales van de wereld te bouwen in een gebied dat zeer project doel vertaling engels is, de westkust van India. Leven in het buitenland Magazine Stage.

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Het project heeft tot doel de fiscale educatie van de Europese burgers, met name jongeren, te vergroten en belastingontduiking en -fraude in heel Europa tegen te gaan.

EN goal objective cause intention plan target meaning. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen.

The objective is the same as that of the Fifth Framework Programme. Mr President, people do not produce waste for the sake of producing waste. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen.


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@restaurantchezsimon.com
Adverteren op de portal restaurantchezsimon.com