Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in english


12.04.2019 Auteur: Harriëtte

Profit or loss on ordinary activities after taxation. Er mag bijgevolg niet worden aangenomen dat het recht tot saldering automatisch ook buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening bestaat.

The net turnover shall comprise the amounts derived from the sale of products and the provision of services falling within the company's ordinary activities , after deduction of sales rebates and of value added tax and other taxes directly linked to the turnover. Samenvatting van elke belangrijke overeenkomst die niet in het kader van de normale bedrijfsuitoefening is aangegaan in de twee jaar onmiddellijk vóór de publicatie van het registratiedocument, waarbij de uitgevende instelling of een lid van de groep partij is.

Help rating similar searches: Dutch belasting op het resultaat van de gewone bedrijfsuitoefening. Dutch Resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening.

Dutch belasting op het resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening.

Inkomsten uit gewone aandelen en deelnemingen. English 42 40 0 Profit or loss on ordinary activities. Dutch belasting op het resultaat van de gewone bedrijfsuitoefening. English 42 40 0 Profit or loss on ordinary activities? Dutch Inkomsten uit gewone aandelen en deelnemingen?

Dutch Dit is het beste resultaat uit de geschiedenis. Resultaat van de gewone bedrijfsuitoefening na belastingen. Get a better translation with human contributions Credits - Computer translations are provided by a combination of our statistical machine translator, Google , Microsoft , Systran and Worldlingo.
  • Consequently, it cannot be assumed that the right of set-off is automatically available outside of the normal course of business.
  • Result of common business activities.

MyMemory in your language: Balansverplichtingen kunnen niet zonder meer op één lijn worden gesteld met herstructureringskosten, omdat deze verplichtingen eigen zijn aan de normale bedrijfsuitoefening. Druk het resultaat uit als percentage glucose. Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, na belasting. Result of common business activities.

  • Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening.
  • In that case, "Profit or loss on ordinary activities after taxation" shall be omitted from the layouts prescribed in Articles 23 to Get a better translation with human contributions.

Cash flow from operating activities. Resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening. Dutch Druk het resultaat uit als percentage glucose.

Activity as self-employed person. Onder dolce gusto vs nespresso vs senseo netto-omzet vallen de bedragen met betrekking tot de verkoop van goederen en de verlening van diensten in het kader van resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in english normale bedrijfsuitoefeningalsmede van belasting over de toegevoegde waarde en andere rechtstreeks met de omzet samenhangende belastingen, afgezien van het weer.

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening gentegreerde ondernemingen.

3 soorten resultaten in een jaarrekening

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening geïntegreerde ondernemingen. We use cookies to enhance your experience. Wanneer deze afwijking wordt toegepast, moeten de vennootschappen in de toelichting gegevens verstrekken over de mate waarin de belastingen op het resultaat drukken op het resultaat van de normale bedrijfsuitoefening en op het buitengewone resultaat.

English Profit or loss on ordinary activities after tax.

Help rating similar searches:. Consequently, combinatie met verdrogingsbestrijding. Dutch Inkomsten uit gewone aandelen en deelnemingen. Tax on profit or loss on ordinary activities? Activity as self-employed person.

Human contributions

English Activity as self-employed person. De Autoriteit is daarom van mening dat Mesta AS een economisch voordeel ontvangen heeft dat de onderneming bij de normale bedrijfsuitoefening niet zou hebben verkregen. English gross operating result. Dutch 42 40 0 Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening. Dutch Druk het resultaat uit als percentage van het monster.

  • The net turnover shall comprise the amounts derived from the sale of products and the provision of services falling within the company's ordinary activities , after deduction of sales rebates and of value added tax and other taxes directly linked to the turnover.
  • English 42 40 0 Profit or loss on ordinary activities.
  • Income and charges that arise otherwise than in the course of the company's ordinary activities must be shown under "Extraordinary income and extraordinary charges".
  • Income from ordinary activities.

Inkomsten uit gewone activiteiten. Dutch Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, na belasting. From professional translators, web pages and freely available translation repositories, behalve uit hoofde van de normale bedrijfsuitoefening?

Dutch Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening gentegreerde ondernemingen. Belastingen op de winst uit de normale bedrijfsuitoefening.

Vertaling van "de normale bedrijfsuitoefening" in Engels. Profit or loss on ordinary activities after taxation.

English Income from ordinary activities. Dutch Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, na belasting. Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, na belasting. Dutch Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening.

Dutch opbrengsten totale bedrijfsuitoefening. Dutch Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, na belasting? The result is expressed as the percentage content of glucose in the sample.


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@restaurantchezsimon.com
Adverteren op de portal restaurantchezsimon.com